โรงเรียนสังขะวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

!!! ขออภัยขณะนี้ระบบตรวจสอบเกรดออนไลน์ ยังไม่เปิดใช้งาน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม..ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียนวัดผล