ระบบตรวจสอบเกรดนักเรียนออนไลน์ (S2M GradeOnline)
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


เลือกเทอม ปีการศึกษา กรอกรหัสนักเรียน/เลขประชาชน